KoryuKoryu
Sold out

Koryu

¥74,800
KyokaKyoka
Sold out

Kyoka

¥69,300
KyoKyo

Kyo

¥69,300
ReiRei
Sold out

Rei

¥49,500
Riki 5 CombinationRiki 5 Combination
Sold out
TamiTami

Tami

¥30,250
Tami BangleTami Bangle

Tami Bangle

¥42,350
Geni BangleGeni Bangle

Geni Bangle

¥220,000
Mai BraceletMai Bracelet

Mai Bracelet

¥225,500
SeishinSeishin

Seishin

¥42,900
KouryoKouryo
Sold out

Kouryo

¥41,800
Shisui SmallShisui Small

Shisui Small

¥40,700
Shisui LargeShisui Large

Shisui Large

¥86,900
Igen BraceletIgen Bracelet

Igen Bracelet

¥176,000
MeguriMeguri

Meguri

¥41,800
Meguri SmallMeguri Small

Meguri Small

¥30,800
Ryu Necklace
Sold out

Ryu Necklace

¥154,000
Rin Hair TieRin Hair Tie

Rin Hair Tie

¥37,400
KagetsuKagetsu
Sold out

Kagetsu

¥31,900
Geni BraceletGeni Bracelet

Geni Bracelet

¥297,000
Kohaku LargeKohaku Large

Kohaku Large

¥57,200
Kohaku SmallKohaku Small

Kohaku Small

¥41,800
Sai 2 CombinationSai 2 Combination
Sold out
YuYu
Sold out

Yu

¥30,800
Saku BangleSaku Bangle
Sold out

Saku Bangle

¥95,700